PowerShell

Programovanie CmdLet-ov pre PowerShell v C# (2.)

Publikované dňa 2.7.2006 o 04:54 v kategórii PowerShell

V tomto príspevku, ktorý nadväzuje na predchádzajúci (Programovanie CmdLet-ov pre PowerShell v C#), sa posunieme pri tvorbe CmdLet-ov pre PowerShell (ďalej len PS) ďalej a ukážeme si najmä, ako cez pipeline prijímať a posielať objekty. Zmodifikujeme CmdLet Get-MsSqlDatabase aby posielal objekty s informáciami o databázach a nie iba ich názvy a naprogramujeme CmdLet Get-MsSqlTable, ktorý bude vedieť tieto objekty prijímať a na základe informácií v nich uvedených zistí tabuľky príslušných databáz. Pozrieme sa tiež na to, ako je možné CmdLet napísať tak, aby vedel prijímať rôzne sady parametrov a venovať sa budeme aj veľmi jednoduchému formátovaniu výstupu CmdLetu v tabuľkovej podobe.

Programovanie CmdLet-ov pre PowerShell v C#

Publikované dňa 29.6.2006 o 01:41 v kategórii PowerShell

CmdLet alebo CommandLet sa dá chápať ako príkaz v PowerShell-i (ďalej len PS). V samotnej podstate sa však jedná o triedu naprogramovanú v niektorom z .Net jazykov. Preto je vcelku jednoduché si v prípade potreby a/alebo chuti nejaký CmdLet naprogramovať.

Čo ma zaujalo - PowerShell

Publikované dňa 8.6.2006 o 01:37 v kategórii PowerShell

Keďže som konečne po štátniciach, nastal čas aby som rozširoval svoje obzory a dnes som sa pustil do prvého zaujímavého produktu na ktorý som dlhšie nemal čas, i keď som sa mu už na zúbky veľmi zbežne pozeral. PowerShell, predtým Monad Shell, je nový Shell pre Windows, zatiaľ len v Beta verzii. Tento krátky príspevok sa Vás bude snažiť aspoň trocha presvedčiť, že za stiahnutie a vyskúšanie rozhodne stojí.

Monad Shell - revolúcia v skriptovaní?

Publikované dňa 5.10.2005 o 02:04 v kategórii PowerShell

Monad Shell. Nový shell pre Windows, ktorý svojou silou úplne predbieha stávajúci Windows CMD Shell...