InfoPath

Transfromácia formulára do HTML z kódu formulára

Publikované dňa 2.6.2007 o 03:42 v kategórii InfoPath

Toto je asi nadlho jeden z posledných príspevkov o InfoPath formulároch, nakoľko som už na inom projekte a na formolároch tak naďalej nepracujem. Napriek tomu, toto je jedna z úloh, ktorá bola docela "tricky" - požiadavka bola, aby na formulári bolo tlačidlo, ktoré odošle do webovej služby HTML podobu seba samého. T.j. trebalo prinútiť formulár, aby sa pretransformoval do HTML podoby a túto podobu niekam odoslal. Odoslanie binárnych dát nie je problém, ale ako vygenerovať HTML podobu seba samého...

Odoslanie InfoPath formulára e-mailom

Publikované dňa 5.5.2007 o 22:24 v kategórii InfoPath

Jeden zo spôsobov ako odoslať InfoPath formulár je, ako som spomenul v príspevku Možnosti odoslania InfoPath formulára a použitie Universal Data Connection, e-mailom. V tomto príspevku ukážem ako odoslať formulár e-mailom ako telo správy a upozorním na zopár drobností (ako inak nikde nedokumentovaných), ktoré je potrebné mať na pamäti ak Váš formulár chcete umožniť odoslať e-mailom. A toto odoslanie e-mailom vôbec nemusí byť primárny cieľ formulára ale druhotný.

Možnosti odoslania InfoPath formulára a použitie Universal Data Connection

Publikované dňa 27.4.2007 o 03:19 v kategórii InfoPath

Tento príspevok sa jednak pozrie na možnosti odoslania InfoPath formulára a jednak na UDC. V minulom príspevku (Webové InfoPath formuláre ) som spomenul, že sa pozriem na dátové spojenia (Universal Data Connection, UDC) a že objasním čo to je, na čo sa to používa a ké dva základné typy poznáme. Ak vyvýjate InfoPath formuláre a najmä tie webové, potom vedzte že o UDC musíte vedieť aspoň to, čo popíšem v tomto príspevku.

Plagát - InfoPath 2007 Managed Object Model

Publikované dňa 24.4.2007 o 22:58 v kategórii InfoPath

Pri hľadaní popisu jednej metódy v InfoPath objektovom modely som dnes našiel plagát Microsoft Office InfoPath 2007 Managed Object Model.

Prepnutie View v udalosti Loading InfoPath formulára

Publikované dňa 21.4.2007 o 02:38 v kategórii InfoPath

InfoPath 2007 formulár môže obsahovať niekoľko pohľadov (View) na dáta. Môžete tak mať rôzne pohľady pre rôznych užívateľov. Alebo rôzne pohľady pre rôzne fázy práce s formulárom (jeden pohľad pre vypĺnanie dát, iný pre zobrazenie, iný pre dopĺňanie informácií, ...). Alebo môžete pohľad využiť na zobrazenie chybovej hlášky užívateľovi. V každom prípade, prepnutie pohľadu v udalosti Loading vyžaduje malý workaround.

Webové InfoPath formuláre

Publikované dňa 21.4.2007 o 00:35 v kategórii InfoPath

Ako som už načal v predchádzajúcom príspevku (InfoPath Services v skratke), v InfoPath 2007 máte možnosť vytvoriť webový formulár, t.j. taký formulár, ktorý bude zobrazený vo webovom prehliadači. No a tento príspevok Vám ukáže ako na to.

Vytvorenie InfoPath Formulára odosielajúceho súbor cez webovú službu - krok za krokom

Publikované dňa 17.4.2007 o 01:23 v kategórii InfoPath

V tomto príspevku ukážem krok za krokom:
  • Ako vytvoriť InfoPath formulár
  • Ako vytvoriť dátové spojenie
  • Ako nakonfigurovať formulár na odoslanie dát webovej službe
  • Ako sa dá na formulár umiestniť prvok umožňujúci pridanie súboru
  • Ako spracovať priložený súbor
  • Ako pridať programový kód

InfoPath Services v skratke

Publikované dňa 15.4.2007 o 19:40 v kategórii InfoPath

InfoPath Services sú súčasťou MOSS (Microsoft Office SharePoint Server) a sú odpoveďou Microsoftu na jednoduchú požiadavku užívateľov - možnosť vyplňovať InforPath formuláre pomocou webového prehliadača bez nutnosti mať na klientskej strane nainštalovaného tučného klienta - Microsoft InfoPath.